Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Aktivasyonu
Sosyal güvenlik kavramı; gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler (iş kazası, hastalık vb. durumlar) karşısında gelir ve sağlık güvencesi sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğu olarak adlandırılabilir. Bu çerçevede, sosyal güvenlik hem aktif çalışma dönemi, hem de sonrası için bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini de kapsayan bir hayat garantisi denebilecek şekilde bir uygulama olarak da görülebilir. Sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmemiş olmak telafisi zor sıkıntılara yol açacak bir durum olduğundan, ideal bir ülkede tüm fertlerin sosyal güvence altında olması gerekir. Sosyal güvenliğe tabi olmayan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına Gelir Testi için başvuruda bulunup sosyal güvenlik şemsiyesi kapsamına girmelerinde zaruret vardır.


A. Öğrencilerin Anne ve Babadan Dolayı Sağlıkla İlgili Aktivasyon Durumları

a. Çalışan Anne ve Babanın Kız ve Erkek Çocuklarının Sağlıkla İlgili Durumları

- Erkek çocukları yönünden:

4a ( SSK lı ) Erkek çocukların lise ve dengi okullarda okuyanları 20 yaşına kadar Yüksek Öğrenim okuyanlar 25 yaşına kadar ailelerinin sosyal güvenliği kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

4b (Bağ-kurlu) yukarıdaki belirtilen 4a kapsamındaki kişilerin şartları ile aynı durumda sağlıktan faydalanabilirler.

4c ( Emekli sandığı mensubu ) Erkek çocuklar öğrenci olsa da olmasa da çalışmamaları durumunda 25 yaşına kadar ailelerinin sosyal güvenliği kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

- Kız çocukları yönünden:

4a, 4b ve 4c den çalışan anne ve babadan dolayı kız çocukları evlenene kadar ailesinin sosyal güvencesi kapsamında sağlıktan faydalanabilirler.


B. Emekli anne ve babanın kız ve erkek çocuklarının sağlıkla ilgili durumları

- Erkek çocukları:

4a ( SSK lı) Erkek çocuklar lise ve dengi okullarda okuyanlar 20 yaşına kadar Yüksek Öğrenim okuyanlar 25 yaşına kadar ailelerinin sosyal güvenliği kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

4b ( Bağ-kur lu ), 4a (SSK lı) da ki gibi aynen sağlıktan faydalanabilirler.

4c (Emekli sandığı) Erkek çocuklar öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar ailelerinin sosyal güvenliği kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

- Kız çocukları:

4a, 4b ve 4c den emekli olan anne ve babadan dolayı kız çocukları evlenene kadar sağlıktan faydalanabilirler.

Emekli sandığına tabi çalışanlarının erkek çocukları tatil dönemi çalışmaları hariç öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar faydalanır, ancak öğrenci iken yaz tatili dönemi dışında çalışması durumunda okul bittikten sonra 25 yaşına kadar sağlıktan faydalanamaz.

18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkındaki Tebliğin Devralınan kamu idarelerinde çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları başlıklı 6 ıncı maddesinin, sigortalının erkek çocuğu bölümünde devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan erkek çocuklar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı,(öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları ve evlenmemeleri şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre de söz konusu sigortalıların erkek çocuklarının;

18 yaşını doldurmadan önce zorunlu sigorta kollarına tabi olarak çalışmış olması,

Öğrenim yapmakta iken öğrenim durumuna göre akademik takvimin esas alınarak yarı yıl ve yaz tatillerinde sigortalı olmasının, durum değişikliği olarak sayılmayacağı kural olarak ilgili kurum tarafından hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan malül erkek çocuklar yaşına bakılmaksızın sağlık kurulundan almış oldukları raporla kurulun kararına göre anne ya da babadan sağlıktan faydalanabileceklerdir.
Bu yazı 23.11.2014 tarihinde, saat 20:48:01'de yazılmıştır. 20.05.2022 tarihi ve 17:02:49 saatinde ise güncellenmiştir.
Yazar : Hasan Fatih ŞİMŞEK Görüntülenme Sayısı : 2807
Yorumlar
Henüz yorum girilmemiştir.
Yorum Ekle
*
* (E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.)
*
*

#Arşiv


#Giriş

ID :
Şifre :